Náš volební program 2018 - 2022


Změna pro lokality


Změna pro centrum - budeme prosazovat

Změna pro Libotín - budeme prosazovat

Změna pro Drážné - budeme prosazovat

Změna pro Pískovnu - budeme prosazovat

Změna pro Oční - budeme prosazovat

Změna pro Bařiny - budeme prosazovat

Změna pro Kozinu - budeme prosazovat


Změna v klíčových oblastech


Změna v komunikaci s občany - budeme prosazovat

Změny v bezpečnosti - budeme prosazovat

Změna pro podnikatele - budeme prosazovat

Změna pro cestující - budeme prosazovat

Změna pro turismus - budeme prosazovat

Změna technických služeb (TS) - budeme prosazovat

Změna v investicích a majetku města - budeme prosazovat

Změna pro kulturu a spolky - budeme prosazovat

Změna pro rodiny s dětmi - budeme prosazovat

Změna v těžbě na Kotouči - budeme prosazovat

Změna v odpadovém hospodářství - budeme prosazovat

Změna pro patrioty - budeme prosazovat