Vítáme Vás na stránkách
Sdružení nezávislých kandidátů Změna pro Štramberk

"Štramberské uši už Vás konečně uslyší!"

Změnu nepřinesou ani volební programy, sliby, líbivá hesla, ale jen lidé. Změnu přinesou nové osobnosti, které jsou ochotny vstoupit do komunální politiky a přiblížit ji zájmům Vás, občanů.

Jsme Štramberáci ze sdružení nezávislých kandidátů Změna pro Štramberk a dovolujeme si Vás oslovit s naším volebním programem do komunálních voleb 2014. Jsme především mladí lidé, kterým záleží na budoucnosti Štramberka. Jsme si vědomi skutečnosti, že byl Štramberk v 90. letech min. století významně zveleben, zato děkujeme všem, kteří se na tom podíleli. Domníváme se však, že v poslední dekádě již Štramberk stagnuje ve svém rozvoji, potřebuje nový vítr do plachet v podobě nových nadšených Štramberáků, kteří díky bohatým zkušenostem z civilních profesí a nezkreslenému náhledu dokážou Štramberk posunout dál.

Našim cílem je prosadit „změnu“, našim cílem není volební úspěch, ten pro nás znamená začátek - příležitost pracovat pro Vás, prosadit Vaše zájmy.

Našim ústředním heslem je „změna“, která znamená změnit to, co ve Štramberku podle nás nefunguje optimálně, jsou to především způsoby komunikace radnice s občany, dlouhodobé plánování investic, jejich bezvadné provedení a přejímka. To, co ve Štramberku funguje, není potřeba měnit. Nebudeme prosazovat bouřlivé personální změny ani rušit přínosná opatření.

Nebudeme-li mít podporu pro prosazení zásadních bodů našeho programu, nebudeme se podílet na vedení radnice (zejména pod vedením současného starosty) a budeme tvrdou a konstruktivní opozicí, která zde chybí.