Kandidáti pro volby 2018-2022

Představujeme Vám nejmladší kandidátku ve Štramberku

Pro detailní informace klikněte na jméno kandidáta

1. Ing. David Plandor, Ph.D., 37 let, starosta města, Špica

Jmenuji se David Plandor, pocházím z rodiny Bajerů ze Špice. Vystudoval jsem Masarykovo gymnázium v Příboře a strojní inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě, kde jsem následně získal doktorát v oboru kybernetiky a řízení. Od roku 2005 jsem pracoval jako softwarový analytik, vývojař a vedoucí projektů, následně jako vědecko-výzkumný pracovník v evropském projektu FutureSME se sídlem v Glasgow ve Skotsku. Ve Štramberku a okolí jsem od mládí členem hudebních skupin (Ostopět, dříve Cizinci, Sága, Camerata). Před vstupem do Štramberské politiky jsem dlouhodobě vystupoval jako občanský aktivista v nejrůznějších oblastech (především vliv otřesů způsobených činností společností Kotouč, územní plán atd.) Ve Štramberku jsem dlouhodobě nenacházel politickou platformu, která by nabídla dlouhodobé zdravý a konzistentní postoj, proto jsem se rozhodl spolu s podobně smýšlejícími spoluobčany založit nové uskupení, které v roce 2014 vyhrálo komunální volby a já jsem se stal jejich absolutním vítězem a následně starostou města pro období 2014-2018. Tato pozice ovládla kompletně můj život, stala se prací i koníčkem. Vím, že za 4 roky se nedá zvládnout to, co se nepodařilo za přechozích 25 let, ale o to větší radost mám, že i dlouholeté problémy se hned v prvním období diplomaticky podařily jako např. zajištění kvalitního televizního signálu na Bařinách, kompenzace za provádění odstřelů občanům nebo kompletní příprava vodovodu a kanalizace na Libotíně. Říká se, že teprve ve druhém období se projeví výsledky práce. Věřím, že oceníte zodpovědný lidský přístup a dáte nám příležitost pokračovat v rozdělané práci, dokončit to, co jsme za 4 roky připravili a prosadit další pozitivní změny pro pohodový život v našem městě.

2. Ing. Libor Krajčír, 36 let, rostlinolékařský inspektor, Oční

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že se ucházím o Vaše hlasy v komunálních volbách 2018 za Změnu pro Štramberk, rád bych se Vám blíže představil. Jmenuji se Libor Krajčír a mé první studijní kroky začaly v Základní škole ve Štramberku, pokračoval jsem na Střední zemědělské škole v Novém Jičíně, obor Agropodnikání. Na Mendelově univerzitě v Brně jsem vystudoval obor Fytotechnika a specializační studium Rostlinolékařství. Protože jsem své vědomosti a budoucí zkušenosti chtěl předávat dál, rozšířil jsem si své vzdělání o Doplňující pedagogické studium k získání učitelské způsobilosti. Po ukončení studia jsem pracoval na pozici Agronoma. Od roku 2007 vykonávám profesi Rostlinolékařského inspektora Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Jsem držitelem Osvědčení specializace Technického znalectví a likvidace pojistných událostí s praktickým výkonem, kterému se věnuji. Mezi mé záliby patří sportovní kynologie, včelaření, aktivně se věnuji činnosti v Českém centru signálních zvířat a jsem členem Štramberské hudební skupiny „o105“. Štramberk je místo, kde žiji od dětství, chci nadále žít, čestnost, slušnost, upřímnost a odpovědnost, vytrvalost dotahovat věci do konce, úcta k lidem bez ohledu na jejich smýšlení jsou mé vlastnosti, které uplatňuji ve svém životě a chci také uplatňovat aktivně v komunální politice při zvelebování všech městských částí, včetně realizace volebního programu Změny pro Štramberk ZPŠ, na jehož tvorbě jsem se podílel. Vše co dělám, dělám na plno a srdcem bez ohledu na osobní prospěch.

3. Lumír Jašek, 47 let, samostatný odborný referent, Libotín

Jmenuji se Lumír Jašek. S manželkou jsme oba původem ze Štramberka, bydlíme zde. Jsem mechanikem elektronických zařízení. Celý život podnikám v oboru elektro a stavebnictví a v současné době pracuji také jako odborný referent správy majetku. Důvodem mé kandidatury je zlepšení komunikace města s okrajovými částmi Štramberka. Jsem předsedou osadního výboru Libotín a není mi jedno, že periferie byly často dřívějším vedením města opomíjeny. Nejsou mi lhostejné problémy Štramberka, ať se týkají parkování, či optimálního fungování technické správy města. Kandiduji za sdružení Změna pro Štramberk, protože nové věci a změny s nimi související, jsou pro rozvoj Štramberka podstatné. Naše město si díky své historii, malebnosti a geniu loci změny k lepšímu zaslouží.

4. Mgr. Milan Hanzelka, 42let, učitel, Nádražní

Jmenuji se Milan Hanzelka, bydlím na ulici Nádražní nad Palárnou. Pro město Štramberk pracuji od posledních komunálních voleb jako zastupitel a radní. V první polovině roku 2016 jsem převzal předsednictví komise kulturní, školské a volnočasových aktivit. Pracuji rovněž ve školské radě místní základní školy. Veřejná funkce mi dala mnoho cenných zkušeností a v mnohém mě baví a naplňuje. Z celé škály úkolů a provozních záležitostí práce radního, se zaměřuji především na zmíněnou oblast kultury, školství a volného času. Mezi cíle, které si vytyčuji do budoucna patří především užší spolupráce s novým vedením základní školy, která by měla vést k naplnění cílů v oblasti vzdělání ale i úprav budovy a okolí školy. Další oblastí jsou dětská hřiště na území města, která si zaslouží postupnou a pevně stanovenou revitalizaci. Ve městě funguje již řadu desetiletí pestrá škála kulturních a zájmových spolků, mnohé nám dělají vzornou reklamu u nás i v zahraničí a já jsem přesvědčený, že bychom všichni uvítali důstojný městský „kulturní stánek“, kterým kdysi byla Palárna a mohla by jim být i v budoucnu…

5. Mgr. Bc. Dušan Krajčír, 65let, senior, Oční

Jako kandidát do zastupitelstva města Štramberka bych se Vám rád představil. Jmenuji se Dušan Krajčír , s vazbami na Štramberk od r.1973, kde jsem se seznámil se svou manželku Marií, roz. Stanislavovou. V roce 1986, po dostavbě rodinného domku, jsme se natrvalo přestěhovali do Štramberka i se svými třemi dětmi. Mám vystudováno strojní učiliště, střední vojenskou leteckou školu a své vzdělání jsem úspěšně zakončil studiem vysoké školy pedagogické. Disponuji teoretickými a také praktickými manažerskými zkušenostmi v oblasti obchodních korporací, včetně krizového řízení. Na území města Štramberka vedu jako předseda od roku 1992 nepřetržitě do současné doby Klub českých turistů - odbor Štramberk, čehož si nesmírně vážím vzhledem k tomu, co pro Štramberk vykonal jeho první předseda MUDr. Adolf Hrstka. Po volbách v r.2014, kdy uspěla Změna pro Štramberk (dále jen ZPŠ), jsem se mimo tuto funkci aktivně zapojil jako občan do komunální politiky ve Štramberku a to v komisích rady města - Rozvoje, správy majetku a Regenerace, finančním výboru v souladu s plněním volebního programu tohoto hnutí. Pravidelně jsem se jako občan zúčastňoval setkání s obyvateli města Štramberka pořádaných ZPŠ, s cílem nasbírat maximum informací o starostech, radostech a potřeb spoluobčanů. Samozřejmostí byla má účast na jednáních zastupitelstva a aktivní činnost v komisích rady a finančním výboru. Tímto jsem prakticky získal zkušenosti z práce komunálních politiků, činnosti a působnosti orgánů samosprávy a také si vyzkoušel, co může prostý občan v tomto systému prosadit nebo změnit. Řada dobrých a prospěšných věcí pro občany města Štramberka se mi podařila, což mě inspirovalo k přijetí nabídky na kandidaturu zastupitele města, kdy z této pozice je možné rychleji a efektivněji prosazovat a uvádět v život zájmy občanů. Ve své činnosti ve prospěch města chci uskutečňovat volební program Změny pro Štramberk s prioritou rozvoje všech lokalit města Štramberka. Dále bych se chtěl plně věnovat zkvalitnění a personálnímu posílení technických služeb a to tak, že by technické služby byly schopny mimo služby pro město pokrýt i požadavky řadových občanů města Štramberka, včetně vybudování nového zázemí pro technické služby. Je mi cizí nerespektování zásad slušného chování, neúcta a pohrdání s lidmi, porušovaní zákonných a jiných všeobecně uznávaných pravidel. Nemám rád aroganci moci, plané řeči a nesplněné sliby, pokrytectví, účelové pomluvy, omlouvání neschopnosti a upřednostňování osobních zájmu před zájmy občanů. V tomto duchu chci pracovat i na úrovni místní komunální politiky.

6. Jaroslav Baďura, 49let, podnikatel, Drážné

Dobrý den, je mi 49 let, mám ženu a dvě děti, bydlím již 17 let na Drážném. Jsem majitelem vydavatelství Magazín PATRIOT. Kandiduji již podruhé, po minulých volbách jsem byl zvolen radním města Štramberka a předsedou Komise pro medializaci a cestovní ruch. Řekl bych, že Změna pro Štramberk udělala v prvním volebním období velký kus práce, ale teď bude důležité, abyste nám dali znovu důvěru a my mohli dokončit, co už je připraveno a rozpracováno.

7. Ondřej Holub, 35 let, obchodní zástupce, Dolní

Jmenuji se Ondřej Holub, a žiji v Dolní ulici. Narodil jsem se ve Štramberku léta páně 1983. Pocházím ze spojení dvou tradičních starousedlických Štramberských rodin.Rodiny Klimešů z Dolní ulice ze strany matky, a rodiny Holubů z Koziny ze strany otce. Vyrůstal jsem na ulici Nádražní, ale vzhledem k rodinným vazbám jsem byl všude v našem krásném městečku k vidění. Vystudoval jsem Palackého Gymnázium v Novém Jičíně, jež jsem zdárně ukončil v roce 2003. Vždy jsem měl touhu poznávat, učit se nové věci, cestovat. Proto jsem jednoho dne opustil rodné hnízdo a na rok odlétl do USA, kde jsem pracoval na výletních lodích. Po svém návratu, jsem však opět nasadil tulácké boty a tentokrát odjel na zkušenou do Irska, odkud mě však nakonec stesk po našem krásném Štramberku, a zjištění, že všude dobře, doma nejlíp přivedlo natrvalo zpět. V Irsku jsem se postupně vypracoval na pozici asistenta manažera velkoobchodu s elektronikou. Nyní jsem zaměstnán jako obchodní zástupce pro export u společnosti Viadrus a.s, v Bohumíně. Proč kandiduji? Miluji naše krásné městečko, a chci, aby se nám tady všem konečně začalo žít lépe a spokojeněji. Dlouhodobě s bolestí pozoruji, jak naše krásné městečko pomalu, ale jistě chřadne. Spoustu věcí se již sice podařilo napravit, avšak ještě více věcí se musí vyřešit. Musí se už ale začít pořádně a rychle něco dělat a hlavně jednat. Mým hlavním cílem je vyřešení katastrofálního stavu okolo technických služeb, dispozice dětských hřišť ve městě, řešení neudržitelné situace s parkováním ve městě, zkvalitnění služeb pro občany, sjednocení a spolupráci místních podnikatelů a města. Nesnáším slovo „NEJDE“! Všude ve světě i v okolí to jde, jen u nás nikoliv? Je nejvyšší čas toto změnit a u kávy nebo piva toto určitě neučiníme. Nebojím se říct svůj názor a stát si za ním.

8. Karel Turek, 29 let, elektrotechnik, Náměstí

Jsem Štramberák od narození a není mi lhostejné, co se ve městě děje. Pracuji jako elektrotechnik a mám rád přímé a jasné vyjadřování. Pokud můžu pro lidi kolem sebe něco udělat, tak to udělám a nehledám výmluvy. Nerad čekám na věci, o kterých vím, že jdou udělat hned. Snažím se být dobrý člověk.

9. Pavel Kalíšek, 61 let, starosta SDH, Bašta

Jmenuji se Pavel Kalíšek bydlím na Horní Baště. Vyučil jsem se strojním zámečníkem na SOU Tatra v Kopřivnici. Do roku 1979 jsem pracoval v Tatře, potom až do roku 1996 na ŠZP v Novém Jičíně, středisko Příbor. Od roku 1996 až do roku 2012 jsem byl zaměstnán v Renaultu v Šenově u N.J. Od roku 2013 pracuji jako obchodní zástupce firmy T-agro.Od svých 6ti let jsem aktivním členem sboru dobrovolných hasičů ve Štramberku, kde jsem starostou sboru.

10. Eduard Pustka, 34let, podnikatel, Dallas

Jmenuji se Eduard Pustka, pocházím ze Ženklavy, ve Štramberku bydlím od roku 2004. Vystudoval jsem SZeŠ a SOU v Novém Jičíně, obor agropodnikáni obchod a služby. Poté následovala živnost v hostinské činnosti a soukromě hospodařící rolník. V současné době provozuji Restauraci Dallas a docházím do zaměstnání v Hanonsystems Autopal Nový Jičín. S manželkou vychováváme tři děti z toho dvě jsou školou povinné a dochází do naší ZŠ. Kandiduji, protože mě není lhostejný rozvoj našeho města. Myslím, že naše změna v prvním volebním období dokázala všem, co se zajímají o město, ,,Když se chce, všechno jde“. Proto věřím, že nás v dalším volebním období znovu podpoříte, abychom mohli pokračovat v kladných změnách pro naše město.

11. Mgr. Radka Svobodová , 33 let, učitelka, Oční

Jmenuji se Radka Svobodová, rozená Baďurová a pocházím ze Štramberka, kde i celý svůj život bydlím. Nejprve u rodičů na ulici Zauličí a nyní s manželem, synem a dcerou na ulici K Očnímu. Vystudovala jsem Masarykovo gymnázium v Příboře, poté obor Matematika-fyzika se zaměřením na učitelství SŠ na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc. V letech 2009 - 2011 jsem pracovala jako učitelka na Masarykově gymnáziu v Příboře, nyní učím na VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice.Vzhledem k tomu, že učím na střední škole a zároveň mám i sama děti, chtěla bych se zaměřit na problematiku školství v našem městě a podpořit rozvoj MŠ i ZŠ. Dále bych chtěla podpořit zkvalitňování výuky na ZŠ a v souvislosti s tím by nebylo špatné udělat průzkum, zda výuka matematiky na 1. stupni ZŠ Hejného metodou láká nebo odrazuje rodiče přihlásit dítě do naší školy (ale toto bych nedávala jako hlavní myšlenku a bod k programu). Ráda poslouchám rockovou a metalovou hudbu, navštěvuji Divadelní přehlídku amatérských souborů ve Štramberku, hraji se svými dětmi společenské hry, jsem optimista, mám ráda legraci.

12. Zdeněk Socha, 31 let, montér jízdních kol, Hornychovice

Jmenuji se Zdeněk Socha a pochazím ze Štramberka. Studoval jsem na SOUL Bíla, kde jsem strávil více jak 3 roky praxe v lese. Díky tomu mám blízko k přírodě. Pro mě je Štramberk nekrásnější historické město a věřím, že nám můžou okolní i vzdálenější města jen závidět, kolik památek a přirody se zde nachazí. A proto je třeba na to myslet! Momentálně montuji jízdní, závodní a elektro kola. Není to jen práce, ale zároveň koníček. Můj děda hrál několik let ve Štramberském orchestru, snad díky tomu se jako samouk sám věnuji několika nástrojům, jako je například klasická a basová kytara, cajon a ukulele. Hrával jsem v různých kapelách plesových i rockových. Momentalně se věnuji své kapele ZdendaLeLe band, ve které si hudbu a texty píšu sám. Pořádal jsem spousty kulturních akcí. Na desítkách či stovkách jsem hrál. Proto bych chtěl přispět Štramberku hlavně kulturou.

13. Lukáš Zbíral, 30 let, prodavač zahradní techniky, Kozina

Mé jméno je Lukáš Zbíral. Narodil jsem se v Ostravě kde jsem žil do nedávna. Bydlím pět let na Kozině se svou manželkou, která zde bydlí od jejich mladých let. Máme spolu dvě malé děti. I když nejsem usedlík, zajímám se o dění a budoucnost života občanů ve Štramberku. Rozhodl jsem se městu pomoct a ne jen hodnotit na ulici nebo u piva. Rád bych se svými spolukandidáty pokračoval ve změnách ve městě a přispěl svými názory, tlumočil a řešil potřeby spoluobčanů hlavně ze svého okolí.

14. Anděla Michalíková, 74 let, důchodkyně, Bařiny

Narodila jsem se v Brně, kde jsem studovala školu uměleckých řemesel. V 21 letech jsem začala vychovávat dvě nezletilé děti a pracovat jako poštovní doručovatelka. Tuto profesi jsem vykonávala po celý život. Již 50 let bydlím ve Štramberku a z toho 18 let na Bařinách. Nyní ráda pracuji na zahrádce, sbírám houby, nejsou mi cizí ani moderní technologie jako je tablet s přístupem na internet. Záleží mi na prostředí ve kterém žiju a není mi lhostejný přístup pracovníků města či firem, které zde realizují investiční a údržbářské práce. Ráda bych zlepšila způsob komunikace úředníků s občany ve smyslu kvalitní informovanosti při provádění akcí, myslím si, že v tomto ohledu je změna nejen v přístupu nutná.

15. Alois Cigán, 76let, důchodce, Horečka

Vystudoval Vojenskou školu v Liberci, obor lesní roh a bicí nástroje(1955-58). Po ukončení působil jako hornista v orchestru Hudby pohraniční stráže v Bruntále. Po odchodu se mu stala hudba pouze koníčkem. Byl zaměstnán jako řidič ČSAD a poté v technických službách jako svářeč v závodě Tatra Kopřivnice. Od roku 1965 do 1980 (vlastně v době působení dirigenta Karla Brii) jezdil pravidelně k DO Valaška, v té době vedl ve Štramberku Chrámový sbor (26let) a spolupracoval 10let se Salónním orchestrem Bedřicha Pukovce v Příboře. V roce 1981 byl vyzván dirigentem Aloisem Hrnčárkem ke spolupráci v Mládežnickém dechovém orchestru SOU Kopřivnice. V 80tých letech se začal dechový orchestr ve Štramberku pod vedením kapelníka Josefa Marka postupně rozpadat. Alois Cigán inspirován a uchvácen prací dirigenta se v roce 1985 ujímá role kapelníka a úspěšně přivádí kapelu k jejími 100tému výročí.