Kandidáti

1. Ing. David Plandor, 33let, softwarový inženýr, Štramberk, bez politické příslušnosti

Jmenuji se David Plandor, pocházím z rodiny Bajerů ze Špice. Vystudoval jsem Masarykovo gymnázium v Příboře a Vysokou školu báňskou v Ostravě obor automatizace a řízení. Od roku 2005 jsem pracoval jako softwarový analytik, vývojař a vedoucí projektů ve firmě Fullcom systems s.r.o. Od roku 2010 jsem jako vědecko-výzkumný pracovník působil v evropském projektu FutureSME se sídlem v Glasgow ve Skotsku. Od svých doktorských studií spolupracuji s Vysokou školou báňskou v oblasti výzkumu a vývoje. S manželkou provozujeme ve Štramberku ekofarmu. Ve Štramberku a okolí jsem dlouhodobě členem hudebních skupin (o105, Camerata, dříve Cizinci, Sága). Dlouhodobě kritizuji současné vedení v nejrůznějších oblastech (interní systémy, vliv otřesů způsobených činností společností Kotouč, územní plán, porušování zákona o svobodném přístupu k informacím atd.) Současně však navrhuji postupy řešení. Ve Štramberku jsem dlouhodobě nenacházel politickou platformu, která by nabídla dlouhodobé optimální řešení, proto jsem se rozhodl spolu s podobně smýšlejícími spoluobčany založit nové uskupení.

2. Ing. Adolf Veřmiřovský, 63let, manažer, Štramberk, bez politické příslušnosti

Jmenuji se Adolf Veřmiřovský, bydlím s manželkou a syny na ulici Novojičínská od roku 1989. Moje maminka byla Štramberačka a pocházela z Koziny, byla známa jako modistka. Celý můj profesní život jsem pracoval s lidmi od malých kolektivů až po řízení celého podniku VOP CZ, kde jsem vykonával posledních 5 let funkci ředitele podniku. Štramberk pokládám za jedno z nejkrásnějších míst v naší republice. Pokud mi bude dána Vašimi hlasy možnost se přímo spolupodílet na řízení našeho města, tak využiji všech doposud získaných celoživotních zkušeností k prosazování dalšího rozvoje města a zlepšování podmínek života všech občanů, spolků a občanských sdružení - Štramberáků. Práci vedení města chápu jako službu Vám, vážení spoluobčané.

3. Petr Tůma, 35let, provozní technik, Štramberk, bez politické příslušnosti

Jmenuji se Petr Tůma, pocházím z lásky dvou Štramberáku, kdy jsem byl po dlouhém devítiměsíčním pobytu v lůně, který byl násilně ukončen 17.3. 1979, postaven na 4 do našeho krásného města. Jelikož jsem synem dvou učitelů, studium jsem nepovažoval za nejdůležitější. Proto jsem se spokojil s vrcholem mého studia, jakožto autoelektrikář s maturitou.

Po návratu ze základní vojenské služby jsem pracoval v mnoha autoservisech jako autoelektrikář. Musím se pochlubit, že jsem mohl pracovat na nejlepších automobilech na světě značky Toyota a u nejlepšího autoelektrikáře na světě Pavla Šmahlíka...některé ostatní na mně zanechaly více či méně všelijaké následky..Poslední dva roky pracuji jako provozní technik v PZP Štramberk.

Mezi mé koníčky patří sport, veteráni, hudba a oprava zříceniny. Pokud jste náhodou jeli přes město za starým smrdícím automobilem, byl jsem to možná já a nebyl to smrad, ale závan historie. Dále se věnuji hudbě, kdy hraji nejlíp na nervy mým kolegům z kapely o105.

Podle toho, jak mně přibývají vrásky na čele a selský rozum i přesto, jak jsem mlád, docházím k závěru, že na štramberské radnici něco nefunguje a kritika třeba u piva nic nevyřeší, protože slovo málokdy něco změní. Proto nabízím svou paličatost a trochu selského rozumu do rozhodování o budoucnosti Štramberka. Podobně, jako nás zbylých dvacet jsem nenalezl politickou stranu, která je sama schopna (nalezl jsem jen strany všeho schopné) posunout Štramberk dopředu a blíže Štramberákům (a Bařiňáci jsou také Štramberáci). Děkuji všem, kteří si přečetli můj ne právě nejstručnější životopis až do konce, co Vám dále budu povídat, byla to dřina.

4. Jaroslav Baďura, 45let, podnikatel, Štramberk, bez politické příslušnosti

Jmenuji se Jaroslav Baďura a ve Štramberku žiji 13 let, tedy tak dlouho, co je na světě dcera Marie. Než se narodila, žili jsme se starším synem Honzou a ženou Lenkou v sousední Kopřivnici, odkud jsme se přistěhovali k rodičům mé ženy, k Sopuchům na Drážné. Co se týče mého profesního života, tak je svázán s mediální sférou. V letech 1992 až 1994 jsem byl redaktorem a později šéfredaktorem Kopřivnických novin, pak jsem rok pracoval jako reportér v novojičínském týdeníku Region a v letech 1995 až 2012 jsem pracoval jako redaktor Mladé fronty DNES v Ostravě. V letech 2010 až 2012 jsem tuto redakci řídil. Od srpna 2012 podnikám, jsem majitelem mediální agentury Baďura reporter (www.badurareporter.cz). Má agentura se stará o public relations a komunikaci například v FC Baník Ostrava, v Beskydském rehabilitačním centru v Čeladné, ve Vojenském opravárenském podniku Šenov a v dalších firmách. Proč kandiduji, i když mi podnikání zabírá docela dost času? Není mi lhostejné, kam se Štramberk ubírá. Věřte mi, že jak z Kopřivnice, tak i z Drážného, které je malinko stranou hlavního městského dění, je velmi dobrý nadhled a odstup na to, co se ve městě děje. Město, které dělalo po revoluci v roce 1989 mílové kroky kupředu, teď už docela dlouho přešlapuje na místě, dělá úkroky stranou nebo dokonce zpět. Architektonická perla střední Evropy se rozhodla dávat turistům na jejich auta botičky a vyhání je pryč, tedy tam, kde si turistického ruchu v podmínkách, kdy je hlavním a často i jediným bohatstvím, váží. Město potřebuje novou krev, nové pohledy na věc, vedení Štramberka se zaseklo ve starých vyjetých kolejích, z nichž nechce a ani neumí vyjet. Věřím, že parta obětavých patriotů z naší kandidátky posune zase Štramberk tam, kam patří - mezi přívětivá města, která nevyhánějí turisty a umí si udržet také místní obyvatele. Tohle všechno a ještě mnoho dalších věcí čeká na změnu.

5. Mgr. Milan Hanzelka, 38let, učitel, Štramberk, bez politické příslušnosti

Jmenuji se Milan Hanzelka, bydlím na ulici Nádražní nad Palárnou. Jsem ženatý, máme 2 děti. Vystudoval jsem Masarykovo gymnázium v Příboře, poté pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě, obor zeměpis – občanská výchova. Zde mě výrazně ovlivnil místní rodák a cestovatel prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Jako kantor jsem řadu let vyučoval studenty na základní škole Alšova v Kopřivnici. V současnosti pracuji po krátké pauze opět ve školství a snažím se ukázat správný životní směr dětem na praktické a speciální škole ve Frýdlantě nad Ostravicí. Mezi mé životní priority a koníčky patří rodina, cestování, sport a motorismus. Jako geograf a „občankář“ bych rád aktivněji pracoval na rozkvětu našeho krásného městečka, které dokáže svou malebností konkurovat mnohým evropským turistickým zajímavostem.

6. Pavel Kalíšek, 57let, starosta SDH, Štramberk, bez politické příslušnosti

Jmenuji se Pavel Kalíšek bydlím na Horní Baště. Vyučil jsem se strojním zámečníkem na SOU Tatra v Kopřivnici. Do roku 1979 jsem pracoval v Tatře, potom až do roku 1996 na ŠZP v Novém Jičíně, středisko Příbor. Od roku 1996 až do roku 2012 jsem byl zaměstnán v Renaultu v Šenově u N.J. Od roku 2013 pracuji jako obchodní zástupce firmy T-agro.Od svých 6ti let jsem aktivním členem sboru dobrovolných hasičů ve Štramberku, kde jsem starostou sboru.

7. Ing. Jan Marek, 34let, projektant, Štramberk, bez politické příslušnosti

Vystudoval jsem Vysokou školu báňskou v Ostravě obor průmyslové a pozemní stavitelství a poté jsem pracoval v několika stavebních společnostech. Od roku 2010 pracuji jako OSVČ - projektant staveb.

V rámci své profese bych se chtěl podílet na zachování tradičních hodnot města, zabránit jeho narušování chybnými nařízeními a rovněž na zlepšení životních podmínek místních občanů. Není mi lhostejné, jak se vedení města chová k občanům a jak řeší jejich připomínky a stížnosti. Mým cílem je přispět k tomu, aby místní občané věděli, že vedení města je tu pro ně a ne naopak.

8. Ing. arch. Lucie Tůmová, 37let, architektka, Štramberk, bez politické příslušnosti

Narozena v r. 1977, na studium na Fakultě architektury ČVUT, obor architektura a urbanismus, jsem navázala profesní kariérou v projekčních ateliérech v Praze, pracovala jsem na zakázkách architektonicko-stavebních i urbanistických, privátních, developerských i veřejných, získala autorizaci ČKA; nyní pracuji v Ostravě na úseku územního plánování, jsem členem odborné Komise regionálního rozvoje RM Štramberka. K mým zálibám paří cestování za poznáním, kolo, kreativní tvorba, zahrada, rodina a pes. Rodinné zázemí, otec působil jako zastupitel, podnítilo můj zájem o komunální politiku a potřebu účasti na formování okolí. S iniciativou ŠTRAMBERÁCI jsme se aktivně zapojili do projednávání ÚP podnětnými připomínkami k zásadním obsahovým vadám, pomáhali spoluobčanům s orientací v procesu a v širším měřítku vzbudili zájem a diskuzi veřejnosti o směřování rozvoje města; následovala témata - systém parkování, ochrana nemovitých kulturních památek, dopady rozšíření těžebního prostoru lomu a revitalizace krajiny, inicializace petice občanů poškozených vlivem stávajícího způsobu těžby. Není mi lhostejné, jak se Štramberk v posledních letech vyvíjí, jaká zásadní rozhodnutí se na základě zkreslených a povrchních informací nebo bez informování a diskuze s veřejností přijímají. Na základě své profesní zkušenosti se chci zaměřit na kvalitu veřejného prostoru a dopravy z pohledu parkování i potřeb chodce, problémové a neefektivně využívané stavby a areály, hospodaření města s majetkem, koncepční plánování investic, kvalitu zadávání a realizace veřejných zakázek, chci podporovat smysluplné občanské a komunitní iniciativy, veřejné diskuze o problémech města a spolu s experty hledat optimální řešení. Tímto bych velmi ráda povzbudila všechny Štramberáky ke spoluúčasti na směřování a rozvoji našeho města, má smysl tomu věnovat čas a energii.

9. Martin Sigmund, DiS., 33let, manažer, Štramberk, bez politické příslušnosti

Mé jméno je Martin Sigmund, ale mnozí z Vás mne budou znát hlavně jako Mysliveček (tak se říkalo mému dědovi – Josef Svoboda). Vystudoval jsem VOŠ Ekonomie a management v Kopřivnici a poté jsem několik let působil v Německu, nejprve jako Au-pair a následně u firmy VSR Verlag Service. Po návratu do ČR jsem pracoval zprvu ve firmě Myonic s.r.o. (Rožnov p. Radhoštěm), poté navazovaly firmy Kovona System a.s. (Český Těšín), Tawesco s.r.o. (Kopřivnice) až mne osud přivedl do firmy Taforge a.s. (dceřiná společnost firmy TATRA TRUCKS a.s.), kde pracuji na pozici manažer/specialista obchodu pro německy mluvící země. Dlouhá léta jsem byl aktivním členem dechového orchestru města Štramberk (SHDOMŠ). Má největší záliba je jízda na kole, dříve závodně, v poslední době pro radost. Již několik let mne trápí situace dětských hřišť ve Štramberku, které tu téměř nejsou a pokud jsou, tak pamatují ještě mládí našich rodičů.

10. Eduard Pustka, 30let, podnikatel, Štramberk, bez politické příslušnosti

Jmenuji se Eduard Pustka, pocházím ze Ženklavy. Vystudoval jsem SZeŠ a SOU v Novém Jičíně, obor Agropodnikání, obchod a služby zakončené maturitou. Po škole jsem absolvoval půlroční praxi v Rakousku na soukromé zem. farmě. Od roku 2004 bydlím ve Štramberku a pracuji s manželkou jako provozní v restauraci DALLAS. Společně vychováváme dvě děti, které plní školní docházku ve Štramberku.Od roku 2007 jsme působili v Kulturním domě Kopřivnice, kde jsme se podíleli na kulturních a veřejných akcích. Myslím si, že by vedení města Štramberk mělo být pro lidi a ne naopak. Proto se zaměřuji na věci, které se přímo týkají lidí (sousedů a ostatních spoluobčanů Štramberka). Všiml jsem si, že město převážně preferuje pouze část Štramberka. A to od náměstí směrem na Bařiny a zapomnělo, že Štramberk je i na druhé straně. Přitom v této části přibývají také nové domy s rodinami, chybí tady vyžití pro děti na dvou nevybavených hřištích, nedořešených autobusových zastávkách, kanalizace příkopu (trativod), snížení dopravy, nebo zákazu na cestě kolem očního. Vytvoření chodníku, nebo části cesty od sv. Kateřiny (tábora), uvolnění stavebních parcel ve vlastnictví města a dát příležitost místním zájemcům a ne jen firmám. Chybí tady větší podpora spolků a neziskových organizací (při pořádání veřejných akcí). Sleduji a poslouchám od dalších rodičů a spolužáků, že úroveň ZŠ Štramberk hluboce klesla (např. nedostatek míst pro děti ve školkách, organizace a vedení na ZŠ Štramberk). Přitom tam vyrůstají naše děti, tudíž naše budoucnost. Věřím tomu, že společně se svými kolegy sliby splníme.

11. Bc. Jaromír Bortel, 24let, optometrista, Štramberk, bez politické příslušnosti

Jmenuji se Jaromír Bortel. Ve Štramberku žiji od svých sedmi let. Vystudoval jsem Masarykovo gymnázium v Příboře a následně obor Optika a Optometrie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době hledám zaměstnání ve svém oboru. Ve Štramberku již devět let působím v ochotnickém divadelním souboru Pod Věží, jehož prostřednictvím se účastním divadelních představení a dalších kulturních akcí ve Štramberku i blízkém okolí. Ke sdružení jsem se připojil z důvodu zájmu o budoucnost města.

12. Bc. Kateřina Šmahlíková, 24let, učitelka, Štramberk, bez politické příslušnosti

Vystudovala jsem Speciální pedagogiku v Ostravě a momentálně pracuji jako asistent pedagoga a vychovatelka v Základní škole praktické a speciální. Mám ráda sport, přírodu, knihy a své přátele.

13. Karel Turek, 25let, elektrotechnik, Štramberk, bez politické příslušnosti

Jsem Štramberák od narození a není mi lhostejné, co se ve městě děje. Pracuji jako elektrotechnik a mám rád přímé a jasné vyjadřování. Pokud můžu pro lidi kolem sebe něco udělat, tak to udělám a nehledám výmluvy. Nerad čekám na věci, o kterých vím, že jdou udělat hned. Snažím se být dobrý člověk.

14. Jaromír Šrámek, 55let, výrobce a opravář hudebních nástrojů, Štramberk, bez politické příslušnosti

Jmenuji se Jaromír Šrámek, ve Štramberku bydlím se svoji ženou rozenou Rajnochovou a syny již 25let na Očním. Mojí profesí je výrobce a opravář hudebních nástrojů. Jsem členem Štramberské country-bluegrassové skupiny CIZINCI, kde hraji na banjo. V našem městě mě trápí stav příjezdových komunikací - Štramberk se stále tváří jako nedobytná pevnost.

15. Milada Fialová, 43let, učitelka, Štramberk, bez politické příslušnosti

Narodila jsem se 15.3. 1971. Mám dvě děti. Vystudovala jsem Střední zemědělskou školu v Novém Jičíně a Střední pedagogickou školu v Přerově. Po maturitě jsem pracovala v Kotouči Štramberk nejprve jako výdejce nářadí, pak jako administrativní pracovnice. Poté jsem pracovala jako obchodní zástupce ve firmě MB výroba nábytku Starý Jičín, vyzkoušela jsem si i práci šičky, dále jsem vyučovala ekoprogramy po školách a školkách pod občanským sdružením Hájenka a nyní pracuji jako učitelka MŠ v Novém Jičíně. Vždy jsem aktivně pracovala s dětmi při DDM, vedla jsem malé brontosaury a taneční kroužky. Mezi mé záliby patří tanec, procházky po horách a jízda na kole. Vždy jsem se zabývala ekologií a ochranou přírody, jezdila jsem s různými ekologickými organizacemi. Ráda bych přispěla svým citlivým vztahem k přírodě a lidem a podpořila rozvoj kultury ve Štramberku.

16. Bc. Pavlína Chemijová, 34let, podnikatelka, Štramberk, bez politické příslušnosti

Jmenuji se Pavlína Chemijová. V roce 1999 jsem vystudovala na Střední škole Podnikání a managementu obor ekonomika a management v Kopřivnici a na tento obor jsem o pár let později navázala studiem na Vysoké škole Podnikání v Novém Jičíně , obor ekonomika a management se zaměřením na životní prostředí. Původně pocházím z Kopřivnice, do Štramberka jsem se přestěhovala v roce 2000 za svým mužem. Žijeme v rodinném domku v části Drážné, kde také vychováváme své tři syny. V roce 2012 jsem založila firmu Forestík, zabývající se výrobou českého dětského oblečení a dalších přidružených výrobků. V roce 2013 jsem ve Štramberku otevřela kamennou prodejnu, která se specializuje na prodej českých výrobků. Ke kandidatuře v komunálních volbách jsem se rozhodla z důvodů získat touto formou příležitost zlepšit současnou situaci ve Štramberku, vzhledem k tomu, že jsem maminka dětí,určitě bych se zaměřila na zlepšení situace rodin s dětmi, ať už se jedná o nedostatek míst ve školkách, tak také zlepšení bezpečnosti v dopravě, budování dětských hřišť a volnočasových míst pro děti, přechody pro chodce, také otázky životního prostředí a spoustu dalších záležitostí spojené s vylepšením kvality života všech obyvatel ve Štramberku.

17. Petr Veřmiřovský, 29let, operátor CNC strojů, Štramberk, bez politické příslušnosti

Jmenuji se Petr Veřmiřovský, narodil jsem se v Novém Jičíně a po té bydlel do svých 12 let v Kopřivnici. Ale v podstatě jsem vyrostl ve Štramberku na horečce u prarodičů. Vyučil jsem se truhlářem pro výrobu nábytku v Novém Jičíně, ale v oboru jsem nezůstal a ihned po vyučení jsem nastoupil, po rekvalifikačním kurzu, jako operátor CNC strojů. V průběhu dalších let jsem si doplnil vzdělání na střední zemědělské škole v Novém Jičíně obor podnikání zakončený maturitou. V mých patnácti letech jsem spoluzaložil kapelu "Radeg", za pár let vstoupil do kapely "o105" a toho času působím v kapele "Sága". A jelikož jsme si pořídili ve Štramberku dům a doufám, že tady i zestárnu, chci se nějak přičinit k dobrému fungování města.

18. Magdalena Křupalová, 50let, administrativní pracovnice, Štramberk, bez politické příslušnosti

Jmenuji se Magdalena Křupalová a jsem rozená štramberačka, Vyrostla jsem v hudební rodině a již od mala hraju na klavír, nyní více na varhany. Vystudovala jsem Masarykovo Gymnázium v Příboře, dálkově též Konzervatoř v Ostravě. Poté jsem nastoupila do Tatry kde jsem pracovala do roku 1993. V roce 1994 jsem nastoupila do Nového Jičína na Okresní soud, kde pracuji dodnes. Stav města, ve kterém žiji, mně rozhodně není lhostejný.

19. Alois Cigán, 72let, důchodce, Štramberk, bez politické příslušnosti

Vystudoval Vojenskou školu v Liberci, obor lesní roh a bicí nástroje(1955-58). Po ukončení působil jako hornista v orchestru Hudby pohraniční stráže v Bruntále. Po odchodu se mu stala hudba pouze koníčkem. Byl zaměstnán jako řidič ČSAD a poté v technických službách jako svářeč v závodě Tatra Kopřivnice. Od roku 1965 do 1980 (vlastně v době působení dirigenta Karla Brii) jezdil pravidelně k DO Valaška, v té době vedl ve Štramberku Chrámový sbor (26let) a spolupracoval 10let se Salónním orchestrem Bedřicha Pukovce v Příboře. V roce 1981 byl vyzván dirigentem Aloisem Hrnčárkem ke spolupráci v Mládežnickém dechovém orchestru SOU Kopřivnice. V 80tých letech se začal dechový orchestr ve Štramberku pod vedením kapelníka Josefa Marka postupně rozpadat. Alois Cigán inspirován a uchvácen prací dirigenta se v roce 1985 ujímá role kapelníka a úspěšně přivádí kapelu k jejími 100tému výročí.

20. Vlastimil Pastorek, 48let, pracovník muzea, Štramberk, bez politické příslušnosti

Jmenuji se Vlastimil Pastorek, bydlím ve Štramberku na ulici Novojičínské 4 roky. Vystudoval jsem stavební průmyslovou školu a dálkové pedagogické studium v oboru sociálních služeb. Nyní pracuji v muzeu Novojičínska. Mezi mé koníčky patří sport a kultura. Rozhodl jsem se postavit dům ve Štramberku vzhledem k jeho jedinečnému půvabu a výhodné lokalitě. Žiji zde relativně krátkou dobu, zastupuji tedy tzv. nové Štramberáky. Protože nejsem tolik ovlivněn dřívějším děním a vazbami ve Štramberku, můj pohled může být v mnohých směrech objektivnější.

21. Ing. Richard Kuběna, Ph.D., 36let, obchodní ředitel, Štramberk, bez politické příslušnosti

Jmenuji se Richard Kuběna a od svého narození žiju ve Štramberku na Zauličí – Horečka. Vystudoval jsem elektrotechnickou fakultu na Vysoké škole báňské v Ostravě. Jsem ženatý, mám tři malé děti a pracuji jako obchodní ředitel ve VOP CZ, s.p. v Šenově u Nového Jičína. Více než 20 let včelařím a jsem jednatelem základní organizace Českého svazu včelařů ve Štramberku. Mám velmi rád Štramberk a bude mi ctí, pokud budu moci přispět k jeho dalšímu rozvoji. Domnívám se, že naše město nedostatečně využívá svůj potenciál k rozvoji turistického ruchu, který vytváří podmínky pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti občanů ve službách. Velmi si vážím všeho dobrého, co se ve Štramberku za uplynulých 20 let událo a respektuji i kroky, které nebyly vždy správné. Nicméně jsem přesvědčen, že naše město potřebuje nový impuls, který mu napomůže v dalším rozvoji.