Jak volit

Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí je založen na většinové volbě stran a hnutí. Počet mandátů (členů) jedné strany v zastupitelstvu vychází z celkového počtu hlasů, které tato volební strana obdrží od voličů. Označí-li volič křížkem celou volební stranu v rámečku u jejího názvu, obdrží všichni kandidáti této strany po jednom hlasu a strana obdrží tolik hlasů, kolik má na své listině kandidátů. Zaškrtne-li volič jednotlivé kandidáty z různých stran v rámečcích před jejich jmény, obdrží tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční hlasy) a každá strana tolik hlasů, kolik jejích kandidátů bylo označeno. Zbytek hlasů do celkového počtu pak obdrží volební strana, kterou volič dále označil v rámečku u jejího názvu. Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5% hlasů z celkového počtu platných hlasů. Může se stát, že kandidát, který jako jednotlivec obdrží nejvíce hlasů ze všech kandidátů všech volebních stran, nemusí být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane potřebných 5% hlasů. Čím více hlasů která strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá.

Chcete-li aby Změna pokračovala v patřičné síle, nekroužkujte kandidáty, ale zvolte celé naše sdružení křížkem u jeho názvu - my tímto získáme 15 hlasů!

Nezapomeňte, že pouze získáme-li významný počet zastupitelů, můžeme ve Štramberku prosadit pozitivní změny k lepšímu.

Je třeba si uvědomit, že kroužkováním dáváte hlas nejprve jednotlivým stranám, takže se může stát, že hlas Vašeho oblíbence nakonec získá lídr strany a ten bude zvolen!